Услуге оЦене некренина:

Преглед, идејно решење и пројекат – Младен

 • искуство на градилиштима од 1995. године
 • комерцијално пројектовање станова од 1997. године
 • три године уредник и аутор стручног часописа и портала за грађевинарство
 • три године менаџер у Савету зелене градње Србије
 • образовање: архиктонска средња и архитектонски факултет

Пре куповине и пројекта:

 • преглед некретнине и процена вредности и исплативости
 • детаљан преглед квалитета градње и материјала
 • преглед објекта термокамером да се уоче скривене мане
 • премеравање и цртање затечене ситуације

Израда пројекта:

 • израда 3Д модела
 • израда више варијанти идејног решења
 • извођачки пројекат за мајсторе
 • праћење радова и коментари трошкова

директран контакт: 063607912

Извођење радова – Мајстор Сава

Пре радова:

 • детаљана и прецизна процена трошкова градње, материјала, времена рада

Сви груби радови брзо и квалитетно:

 • рушење зидова, отварање рупа за прозоре и врата, изношење и одвоз шута
 • зидање, дозиђивање, преграђивање
 • уградња прозора и врата
 • реконструкција крова
 • решење цурења и влаге
 • постављање термоизолације и фасаде
 • изолација подрума, терасе, приземља, поткровља
 • малтерисање и припрема за завршне радове

директан контакт: 0669111746

Advertisements